Goede arbodienstverlening, het kan nogal eens lastig zijn. 

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

Goede arbodienstverlening, het kan nogal eens lastig zijn.

Arbodienstverlening, waar moet ik nu op letten als ondernemer?

Vandaar dat we het u gemakkelijk willen maken. Dit is de MEGA kennisbank over arbodienstverlening, vooral gericht op MKB & ZZP.

Ondernemen en arbodienstverlening

Arbodienstverlening is er op gericht om veilig en gezond werken mogelijk te maken. Arbodienstverlening is een grote factor binnen veel bedrijven. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan verzuimbeleid, het bewaken van processen die te maken hebben met de wet verbetering Poortwachter of re-integratiebeleid.

Arbodienstverlening is voor iedere onderneming anders te implementeren. Iedere organisatie heeft een beleid nodig dat is toegespitst op eigen omstandigheden en mogelijkheden. Een aantal voorbeelden van arbodienstverlening binnen organisaties:

 • Het opstellen en evalueren van een Plan van Aanpak
 • Gesprekken inplannen met medewerkers die te maken hebben met verzuim
 • Het gebruiken van een bedrijfsarts en deze afspraken laten inplannen
 • Voldoen aan alle wettelijke normen (Wet verbetering Poortwachter)

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.) Nog meer bedrijf & personeelskosten vergelijken? Je kunt hier ook gemakkelijk je personeelskosten, bedrijfshulpverlening en de quickscan laten checken en vergelijken.

↬ Verzuim

Loonheffing

↬ Employability

↬ Verzuimverzekering

↬ Arbeidskosten

Verzuim

Het kan jezelf natuurlijk ook overkomen, je bent ziek en niet in staat om aan het werk te gaan. Zo kan ook iedere werknemer ziek worden, en over het algemeen is dit ook helemaal geen groot probleem. Gemotiveerde medewerkers zijn binnen mum van tijd weer terug om van uw organisatie een succes te maken. Maar het kan natuurlijk ook anders…

Hoe kan het dan anders, en hoe los je verzuim makkelijk op?


Het komt namelijk voor dat er medewerkers langere tijd verzuimen. Dit kan bijvoorbeeld komen door gezondheidsproblemen, motivatieproblemen of zelfs door een arbeidsconflict waar beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan..

Het is dus wel zo handig als er in alle gevallen van verzuim een goed verzuimbeleid opgesteld is. Zo voorkom je als ondernemer dat werknemers lang verzuimen, heb je een goed overzicht op je personeel en kun je snel achterhalen wat de oorzaak van het verzuim is. Want daar begint het namelijk, werkgevers die frequent kortdurend ziekteverzuim namelijk willen voorkomen of willen verminderen zullen de specifieke oorzaak moeten om er achter te komen waarom het verzuimpercentage zo hoog is.

 

verzuim en arbodienstverlening

 

Er zijn namelijk een aantal oorzaken mogelijk:

 • Hoge werkdruk, lage motivatie medewerker
 • Een te laag salaris, onvrede over het werk
 • Medewerkers zijn ongezond, fysiek niet fit
 • Problemen in de persoonlijke sfeer

 

Maar wat kan ik als ondernemer doen aan verzuim?

Neem contact op en ga het gesprek aan

Het eerste, en misschien heb je het al gedaan maar maak contact met de betrokken medewerker. Vaak zijn medewerkers die voor een korte duur ziek zijn afwezig met een reden. Laat zien dat je begaan bent en ga het gesprek aan. Achterhaal wat de oorzaken van het verzuim kunnen zijn. Een luisterend oor kan al genoeg zijn voor een medewerker.

Is er iets niet in de haak..?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als werkgever het idee hebt dat er iets niet in de haak is met het verzuim van een medewerker. Het is dan echt niet raar om het verhaal van de medewerker te controleren. Je kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het verpleegadres van de werknemer, of een spoedcontrole aanvragen bij de arbodienst hoewel steeds meer arbodiensten dit als een extreem middel ervaren.

Problematisch verzuim

Als je als werknemer echt te maken hebt met problematisch verzuim kun je een aantal zaken ondernemen. Je kunt de drempel voor het ziekmelden bijvoorbeeld verhogen, het ziekmeldproces is bij veel organisaties gemakkelijk via SMS, WhatsApp of e-mail. Uit onderzoek blijkt dat het verhogen van de drempel zorgt voor minder (onnodige) ziekmeldingen.

Loonheffing

Iedere ondernemer krijgt er mee te maken, loonheffing. Iedere werkgever in Nederland moet namelijk sinds 1 januari 2006 verplicht de premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage en zorgverzekeringswet op 1 gecombineerde aangifte aandragen. Het is nogal een verwarrende noemer, maar al deze heffingen worden de loonheffingen genoemd.

Als ondernemer heeft u een aantal verplichten als het de loonheffingen betreft:

 • een loonstaat aanleggen
 • de werknemer periodiek een loonstrook toesturen
 • de dag voor de eerste werkdag van de werknemer de nodige gegevens voor de loonheffingen hebben ontvangen
 • de dag voor de eerste werkdag de identiteit van de medewerkers vaststellen en een kopie maken van het identiteitsbewijs
 • 1 keer per jaar bepaalde inkomensgegevens aan de werknemer verstrekken met een jaaropgaaf.
loonheffing met arbodienst verlening

Waar u nog even rekening mee moet houden

Zo zijn er nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden, ja we weten het, het is een hoop gedoe om personeelszaken goed te regelen. Maar ben er zeker van dat je de volgende punten meeneemt:

U bent er verantwoordelijk voor dat u de identiteit van uw werknemers controleert. Dit betekent dat u een getekende verklaring met daarop persoonsgegevens, denk daarbij aan het birgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum. Vervolgens controleert u deze gegevens en legt u deze vast.

Buitenlandse arbeidskrachten in dienst?

Indien u buitenlandse arbeidskrachten van werk voorziet is het belangrijk dat u nagaat of hij/zij ook in Nederland mag werken. Zorg er voor dat u alle gegevens van uw werknemer in orde heeft voor dat hij/zij aan het werk gaat. U dient daarbij ook een loonadministratie te voeren. U bepaalt wat tot het loon behoort, u berekent de premies en belastingen en u draagt u deze op tijd af. Komt u de verplichtingen voor de loonheffingen niet na? Of heeft u de identiteit van uw werknemer niet goed kunnen vaststellen? Dan moet u het het zogenoemde “anoniementarief” toepassen

Employability

Employability is een managementfilosofie, ontwikkeld door Sumantra Goshal in 1997. De filosofie erkent dat werkgelegenheid en marktprestaties voortvloeien uit het initiatief, de creativiteit en de competenties van alle werknemers, en niet alleen uit de wijsheid van het senior management.

Voor werkgevers gaat het om het creëren van een werkomgeving die kansen biedt voor persoonlijke en professionele groei, binnen een managementomgeving waar het begrepen wordt dat getalenteerde, groeiende mensen getalenteerde, groeiende organisaties betekenen.

Voor veel werknemers zou het implementeren van deze filosofie een beweging betekenen naar een groter engagement voor continu doorleren en zelfontwikkeling, en naar een acceptatie dat, in een klimaat van voortdurende verandering en onzekerheid, de wil om zich te ontwikkelen de enige afdekking is tegen een veranderende arbeidsmarkt.

De filosofie en de beoordeling van de literatuur over traditionele werkgelegenheid en inzetbaarheid wijst erop dat inzetbaarheid gerelateerd is aan werk en het vermogen om te worden ingezet, zoals bijvoorbeeld:

employability werkgevers en werknemers
 • Het vermogen om een ​​eerste baan te krijgen; vandaar dat de interesse om ervoor te zorgen dat ‘sleutelcompetenties’, loopbaanadvies en begrip over de arbeidswereld zijn ingebed in het onderwijssysteem.
 • Het vermogen om werkgelegenheid te behouden en ‘overgangen’ te maken tussen banen en rollen binnen dezelfde organisatie om te voldoen aan nieuwe functie-eisen.
 • Het vermogen om nieuw werk te krijgen indien nodig, dat wil zeggen om onafhankelijk te zijn op de arbeidsmarkt door bereid en in staat te zijn om hun eigen arbeidsovergangen tussen en binnen organisaties te beheren.
 • Het continu vervullen, verwerven of creëren van werk door optimaal gebruik van de inspanningen)

Verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering weet u dat uw loonkosten voor een zieke werknemer worden vergoed. De totale uitgaven als gevolg van een zieke medewerker komen echter niet alleen voort uit het salarisverlies; in werkelijkheid zijn de kosten minstens twee keer zo hoog. Dit komt bijvoorbeeld ook door de sociale lasten, de pensioenregeling, de gemiste omzet en de kosten van het inhuren van een tijdelijke werknemer om het werk te doen.

In veel gevallen blijken ze duurder dan de werknemer die ze vervangen. Een goede ziekteverzuimverzekering betaalt niet alleen uw schade terug, maar helpt de werkgever ook om de absentie van werknemers zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld wanneer de casemanager de medewerker bijstaat tijdens zijn of haar afwezigheid op het werk.

Goede ondersteuning van arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Afgezien van het belang voor het bedrijf (vermindering van ziekteverzuim) en de welvaart van de werknemer (het behoud van een goede gezondheid), zijn er ook nog andere factoren van toepassing.

Bedrijven moeten daarom een ​​goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en dienovereenkomstig uitvoeren. Daarbij is de deskundige ondersteuning van een gespecialiseerde consultant of zelfs een interne arts noodzakelijk.

80% van het verzuim van de werknemer is meestal niet het gevolg van een medisch probleem.

arbodienstverlening voor mkb bedrijven
Onderzoek toont interessante zaken aan…

Afgaand onderzoek van verzekeringsgroep VMDKoster laat zien dat verschillende soorten gespecialiseerde ondersteuning van grote invloed kunnen zijn op het niveau van werknemersverzuim bij een bedrijf. Enkele cijfers:

 • In 2014 bedroeg het gemiddelde nationale Nederlandse verzuimpercentage 3,80%. Door goede arbodienstverlening kan dit teruggedrongen worden naar 3,25%
 • Dit zorgde voor een aanzienlijke besparingen op het loonbudget, dit kan bij bedrijven dus oplopen naar bedragen als € 400.000 of om exact te zijn ongeveer € 2.120, – voor lopende salariskosten. De besparingen zijn nog hoger, wanneer rekening wordt gehouden met een lager omzetverlies en de noodzaak om tijdelijke vervangende werknemers in dienst te nemen.
Een verbetering van maar liefst 38%

Onderzoek toonde ook aan dat er een opvallende verbetering van 38% was bij het verminderen van verzuim door werknemers, wanneer de gespecialiseerde consultant werkt met een casemanager in vergelijking met een traditionele gespecialiseerde consultant.

In feite is de case manager op uurbasis goedkoper, krijgt meer tijd om een ​​persoonlijke relatie met het bedrijf en werknemers op te bouwen, is meer gericht als het gaat om de persoonlijke situatie van een werknemer.

Bijgevolg kan hij een snellere greep krijgen op de mogelijke oorzaken van de medische klachten. Wanneer we een conclusie van de verschillende benaderingen opstellen, kan de huisarts concluderen dat het probleem van de werknemer stressgerelateerd is, terwijl de case manager zich daarentegen richt op de reden voor de stress:

arbodienstverlening werkgever
Een aantal redenen voor stress bij werknemers

 

 • Kunnen ze hun werklast niet aan?
 • Hebben ze relationele of schuldenproblemen?
 • Wanneer er relatieproblemen of schulden zijn? Deze redenen worden niet weggenomen door meer rust te nemen, maar door andere maatregelen te nemen, zoals schuldconsolidering en persoonlijke coaching.

Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit veel stromingen en bestaat uit een veelvoud aan definities.  Zo kun je bijvoorbeeld denken aan loonkosten, pensioenkosten, de lonen van medewerkers en sociale premies.Op de arbeidskosten zijn subsidies meestal al in mindering gebracht. Want er zijn namelijk nog een aantal arbeidskosten zoals opleidingskosten, werkgeversbijdragen in kosten van kantines en van sociale, culturele en medische voorzieningen, kosten van werving en selectie van personeel en eindheffingen van de fiscus op bepaalde loonbestanddelen.

arbeidskosten overzicht
Het bedrag dat de werkgever moet betalen aan de werknemer:
⦁ De kosten van productiefactor arbeid⦁ verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorgverzekeringswet).
⦁ Directe loonkosten: salaris, vakantietoeslag en winstuitkeringen
⦁ Indirecte loonkosten: pensioenkosten, reiskosten, onkostenvergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden
Denk ook aan de overige kosten

Uiteraard ben je ook overige kosten kwijt als je personeel in dienst hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kosten voor een werkomgeving. Een gemiddelde kantoorwerkplek kost zo’n 9000 euro per jaar, per werknemer. De kosten voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT zijn hier ook meegenomen.

Denk ook aan kosten voor opleidingen, werving, werkkleding en arbovoorzieningen, zoals een helm of veiligheidsbril, eten en drinken en opleiding en ontwikkeling van personeel.Per gewerkt uur zijn werkgevers in Nederland gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten.

Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten. De verschillen per bedrijfstak zijn groot, dus dit zijn zeker geen absolute getallen.

overige kosten arbodienstverlening
Summary
Review Date
Reviewed Item
Arbodienstverlening vergelijken
Author Rating
41star1star1star1stargray
x Gedeeld