Bent u ook klaar met tijd verspillen aan eindeloos vergelijken tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieders?

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De risico’s van het ondernemerschap verzekeren

Aan de uitoefening van een beroep of onderneming zijn specifieke risico’s verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van verkeerde adviezen, het niet volledig of onjuist informeren van een relatie, of het schenden van eigendomsrechten. Door de toegenomen regelgeving zijn ondernemers kwetsbaar geworden voor de risico’s die het ondernemerschap met zich meebrengt. Vaker dan voorheen kan u als ondernemer geconfronteerd worden met juridische procedures die veelal hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast kunnen dergelijke procedures de continuïteit van de onderneming schaden door schadeclaims en reputatieschade.

Verzeker u tegen onverwachte schadeclaims

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u als ondernemer beschermen tegen onverwachte schadeclaims en de directe gevolgen hiervan indien het tot een procedure zou leiden. Naast het beperken van het risico van de aansprakelijkheid stellen veel opdrachtgevers een BAV ook verplicht, denk bijvoorbeeld aan overheden en bemiddelingsbureaus. Een onderneming die in het bezit is van een BAV heeft tevens een professionele uitstraling, daarnaast is het niet ongebruikelijk voor een branch- of beroepsvereniging om een dergelijke verzekering verplicht te stellen. In veel gevallen is het lidmaatschap van dergelijke verenigingen niet mogelijk zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De Algemene Voorwaarden

Vanzelfsprekend kunt u als ondernemer trachten om uw eigen aansprakelijkheid te beperken door aanvullende regels op te nemen in uw Algemene Voorwaarden. Een dergelijke situatie biedt niet altijd de bescherming die u als ondernemer beoogt te realiseren, dit is met name het geval als de aansprakelijkheid van u als ondernemer wordt vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van uw opdrachtgever. Afgezien van de (wettelijke) vereisten ten aanzien van de Algemene Voorwaarden, blijft u als ondernemer primair aansprakelijk, het afsluiten van een goede BAV is dan ook het overwegen waard. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Ook al doet u als ondernemer er alles aan om klachten en schadeclaims te voorkomen, in sommige situaties is er ondanks de goede wil, de mogelijkheid dat u verzeild raakt in een juridische procedure. Dat kost niet alleen veel geld, het kost ook tijd, een factor die niet altijd in geld is uit te drukken. Door de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijking kunt u een passende oplossing vinden voor uw branche. Door de verschillende verzekeraars te vergelijken wat betreft de dekkingsgraad en de premie kunt zich niet alleen goed verzekeren, u bespaart daarnaast ook op de verzekeringspremie.

Wat houdt beroepsaansprakelijkheid in?

Als ondernemer kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het handelen in naam van uw onderneming. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gevolgen van (verwijtbare) nalatigheid, het verstrekken van onjuiste of incorrecte informatie en adviezen en vergissingen. Er wordt pas gesproken over beroepsaansprakelijkheid indien de mogelijke schade direct een gevolg is van uw handelen als ondernemer.

Een verzekering tegen de beroepsaansprakelijkheid biedt dekking tegen diverse situaties. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een schadeclaim op basis van vermogensschade, het is echter niet uitgesloten dat er ook sprake kan zijn van personen- of zaakschade, denk bijvoorbeeld aan schade die is ontstaan door handelingen die worden uitgevoerd in opdracht van derden. Een BAV biedt, afhankelijk van de verzekering, dekking voor een groot aantal kosten. Zo zijn de juridische kosten gedekt, zoals de kosten voor het verweer en de daaruit voortvloeiende aanvullende kosten. Andere kosten waar u mogelijk mee te maken kan krijgen zoals rentekosten, beredderingskosten en de kosten voor het voeren van een verweer zijn eveneens gedekt.

De beschermende waarde van een BAV

Als ondernemer bent u liever bezig met uw zakelijke activiteiten. Een BAV geeft u de mogelijkheid om u volledig te richten op uw zaak zonder u zorgen te maken omtrent uw eigen aansprakelijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken kan dus nuttig zijn. De voordelen van een goede BAV zijn talrijk:

  • nalatigheid
  • wettelijke aansprakelijkheid
  • smaad en laster
  • eigen risico
  • veredigingskosten

Conclusie

Het bezitten van een BAV is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Met een dergelijke verzekering wordt het ondernemersrisico beperkt en bespaart u tijd en geld. Door de verschillende verzekeraars goed te vergelijken, is een aanzienlijke besparing op de premiekosten mogelijk.

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.)

 

x Gedeeld