Bent u ook klaar met tijd verspillen aan eindeloos vergelijken tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieders?

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In het nieuws komen met enige regelmaat de berichten voorbij uit de Verenigde Staten, waarbij ondernemingen nalatig zijn geweest en daardoor enorme claims aan hun broek hebben hangen. Dit kan gaan om soms honderdduizenden tot miljoenen euro’s. Ook in Nederland wordt er steeds meer geclaimd. Van belang is het dus om goed verzekerd te zijn.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een van de aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en beroepen (AVB) is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering wordt afgesloten door de ondernemer en beschermd hem tegen claims die tegen hem geëist kunnen worden ten gevolge van een fout die hij maakt bij zijn beroepsuitoefening. Het is heel belangrijk om door te hebben dat dit dus alleen gaat om het financieel nadeel die een derde partij lijdt door het toedoen van de verzekerde. Het gaat dus niet om materiële schade die de verzekerde heeft aangebracht, hiervoor geldt namelijk de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt meestal afgesloten door ondernemers die beroepsactiviteiten uitvoeren op het gebied van advisering, berekening en ontwerp. Bij dit soort werkzaamheden is het meeste risico dat als de verzekerde een fout maakt, hierdoor financieel nadeel ontstaat bij de klant.

De dekking

De verzekerde sluit een beroeps aansprakelijkheidsverzekering af, waarbij een bepaald maximum bedrag afgesproken wordt en in de polis ook genoemd wordt. Het verzekerde bedrag gaat dus om de zuivere financiële schade die een klant lijdt. Dit bedrag zal zeker (tot het maximum) uitgekeerd gaan worden. Daarnaast zijn er nog enkele kosten die gedekt kunnen worden door deze verzekering, zoals de juridische kosten als de verzekerde zich tegen de claim verzet en de wettelijke rente. Ook zijn er bepaalde zaken die niet onder de dekking vallen, zoals, alle eigen schade van de verzekerde, boetes en wanneer de de verzekerde fraude heeft gepleegd.

Normaliter is een dergelijke verzekering enkel geldig voor claims van Nederlandse opdrachtgevers. Maar de verzekering is eventueel uit te breiden tot een dekking voor de Europese Unie. Wilt u een verzekering afsluiten die ook de regio van de Verenigde Staten en Canada dekt, dan moet u rekening houden, dat als de verzekeraar hiertoe bereidt is, met een zeer aanzienlijke verhoging van de premie. De claimcultuur in deze landen is dusdanig anders en de te claimen bedragen zo hoog, dat menig verzekeraar hier niet aan begint. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken is dus zeker van belang voor de ondernemer, zodat hij precies weet wat wel en niet gedekt gaat worden bij een eventuele claim.

De aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dient ervoor om de verzekerde te dekken tegen het risico op aansprakelijkheid. Dit kan gaan om letselschade, denk bijvoorbeeld aan de vele letselschadeadvocaten die hier heel handig een graantje van mee pikken, maar het kan ook om financiële schade of materiële schade gaan. Een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten door een particulier, een bedrijf, maar is vaak voor een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) ook noodzakelijk. Particulieren kunnen gebruik maken van een AVP, dat is een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers. en ondernemingen van een AVB aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen. Onder deze hoofdgroepen vallen dan weer enkele specifieke verzekeringen.

Het is in Nederland niet (wettelijk) verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Toch worden de termen aansprakelijkheidsverzekering en een WA-verzekering regelmatig door elkaar gehaald. Een WA-verzekering is een wettelijk verplichte verzekering. We kunnen hier in Nederland dan bijvoorbeeld denken aan de WA-verzekering die is inbegrepen in de autoverzekering. Ook enkele risicovolle beroepen dienen een verplichte WA-verzekering af te sluiten en voor hen is een aansprakelijkheidsverzekering dus verplicht, zoals jagers en ondernemers die een kerncentrale exploiteren.

Enkele voorbeelden

Het zijn dus veelal ondernemers die een adviserende functie hebben, die het meeste baat bij een beroeps aansprakelijkheidsverzekering hebben. Neem bijvoorbeeld een arts, die een foute diagnose stelt, waardoor de patiënt nog ernstiger ziek wordt of zelfs overlijdt. Of een bedrijfsadviseur die een onderneming een onjuist advies geeft over bedrijfsfinanciering, waardoor het bedrijf failliet gaat. Of de computerprogrammeur die een fout in zijn aangeleverde programma maakt, waardoor zijn klant orders misloopt.

Verschil met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De beroeps aansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden dikwijls door elkaar gehaald. U weet nu dat de beroeps aansprakelijkheidsverzekering enkel dekt voor het financiële nadeel, wat de opdrachtgever lijdt, als de verzekerde een fout maakt tijdens de beroepsuitoefening. Anders is het als de verzekerde letterlijk zaak- of letselschade veroorzaakt bij de opdrachtgever. In dit geval geldt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is dan ook handig voor veel meer beroepsgroepen, omdat niet elke beroepsgroep advisering of berekening tot bedrijfsactiviteit heeft. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet alleen de ondernemer zelf gedekt maar ook zijn personeel. Als een bouwvakker letselschade veroorzaak, of materiële schade, zal hij daarvoor via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn.

Voor sommige beroepsgroepen is een beroeps aansprakelijkheidsverzekering dus uitermate belangrijk omdat het risico om een fout te maken nooit uitgesloten kan worden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken is dan ook zeker aan te raden voor deze ondernemers.

 

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.)

 

x Gedeeld