Bent u ook klaar met tijd verspillen aan eindeloos vergelijken tussen facilitaire diensten

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

Bent u ook zo klaar

met tijdverspillen

aan eindeloos

vergelijken tussen

(zakelijke) telefoonaanbieders?

Facilitaire diensten, waar moet ik nu op letten als ondernemer?

Vandaar dat we het u gemakkelijk willen maken. Dit is de MEGA kennisbank over facilitaire diensten, vooral gericht op MKB & ZZP.

Facilitaire diensten, hoe los ik het snel op?

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.) Je kunt hier ook gemakkelijk je ICT, payrolling en de boekhouding laten checken en vergelijken.

 

Wat zijn facilitaire diensten, en wat is facility management?

Facilitaire dienstverlening is een belangrijk onderdeel van veel bedrijven. Denk maar aan een autofabriek, daar is personeel nodig voor in de kantines, schoonmaak personeel om het allemaal netjes te houden, een technische dienst die bij calamiteiten klaar staat en dan vergeten we de beveiliging van het gehele perceel zelfs nog.

Facilitaire dienstverlening staat dus bekend als het helpen organiseren en uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken als opslag, bevoorrading, distributie van goederen, maaltijden verzorgen, schoonmaken en het onderhoud.

De Engelse term facility management is weer net een andere tak in het brede palet aan facilitaire diensten. Het facilitair management, houdt zich bezig met besturen en beheersen van de ondersteunende activiteite nom het primaire proces van een organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende activiteiten. Het gaat hier om ondersteunende activiteiten die nodig zijn op zowel het strategische niveau van de organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren als op het praktische niveau van de individuele werknemers.

Een aantal voorbeelden van facility management en facilitaire diensten:

Inkoop

Deze afdeling zorgt er voor dat producten en diensten goed worden ingekocht. Dit is een belangrijk proces want deze inkopen zijn van levensbelang om het kernproces te ondersteunen. Ook wordt er door middel van contractmanagement de relatie met de leverancier onderhouden. De afdeling inkoop moet er dus nauwlettend op toe zien dat afspraken na worden gekomen.

Logistiek

De logistieke dienst zorgt ervoor dat de juiste dingen, op de juiste plaats en op de juiste tijd aankomen bij de klant of medewerker. De afdeling logistiek werkt vaak samen met de afdeling inkoop om zo alles op rolletjes te laten lopen. Het kan nog wel eens zijn dat er voorraad of goederen via de servicedesk worden uitgeleverd of worden verplaatst. Ook hier moet dus een goede onderlinge communicatie zijn.

Huisvesting 

Hier onder vallen zaken als onderhoud aan gebouwen en daarmee verbonden installaties (elektrische en werktuigbouwkundige) zoals onder andere het gebouwbeheersysteem en beveiliging. De afdeling verzorgt ook gebouwgebonden zaken als water, gas, elektra, vergunningen, verhuizingen, en kleine verbouwingen aan de huisvesting.


Servicebureau/balie/desk 

Vaak komen hier ook meldingen, verzoeken, reserveringen en (storings)klachten binnen. Deze worden vaak in een meldingssysteem vastgelegd. En hiermee houdt men veelal ook het Service Level Agreement bij van het facilitaire bedrijf. Bij reserveringen moet men denken aan vergader- en conferentie zalen inclusief audio-visuele of multimediale projectie-/presentatiemogelijkheden, dit vaak in samenwerking met catering en klusjesman. Deze afdeling regelt veelal ook de telefonie uitgifte onder andere mobiele telefonie, intern telefoonboek etc. En in sommige organisaties houdt deze (sub)afdeling ook het eigen (lease) wagenpark bij.

Catering / Gastenvoorzieningen

De catering, of in de wereld van facilitaire diensten ook wel gastenvoorzieningen genoemd kan voor veel organisaties een belangrijke factor zijn. Onder deze facilitaire dienst valt alles wat samenhangt met eten & drinken. Denk onder andere aan lunches/recepties/automatiek/kantines.

Schoonmaak

Veel organisaties moeten ook nadenken over de afvoer van vuil, papier en voedselresten. Ook aan het schoonhouden van de kantoor- en gemeenschappelijke ruimtes. In sommige organisaties, zoals ziekenhuizen, verzorgt facilitaire dienstverleners ook het wasgoed van onder andere dienstkleding en beddengoed.

Beveiliging 

Onder de beveiliging valt voornamelijk de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers met onder andere een bedrijfshulpverlening plan en een evacuatieplan.

Facilitaire diensten integraal uitbesteden

Vaak besteden bedrijven facilitaire diensten integraal uit. Bij deze uitbesteding is de volledige inrichting en aansturing van de facilitaire organisatie een deel van de gehele filosofie. Vaak wordt er invulling gegeven door een multidisciplinair team met een duidelijk gezamelijke focus. Bedrijven zijn in toenemende mate enthousiast over deze manier van werken. De samenwerking leidt vaak tot kostenefficientie, een goede samenwerkings synergie en een sterk toegenomen verbetering in klant en medewerker tevredenheid.

De consensus tussen veel organisaties en facilitaire dienstverlener is dat de ene dienst altijd in het verlengde van de volgende en in die wetenschap is een verkokerde aansturing van die diensten een goede manier om tot een optimale bedrijfsvoering te komen. Daarmee zeggen wij overigens niet dat het een vereiste is om alle diensten bij één dienstverlener neer te leggen. Het is ook goed mogelijk om verschillende facilitaire dienstverleners onder centrale aansturing om een gezamenlijke beleving voor gast en medewerker te realiseren.

Wanneer een gast uw kantoor bezoekt, dan is de kans groot dat deze op vele momenten bewust of onbewust toch met uw facilitaire dienstverlening in aanraking komt. Dit begint vaak al bij het parkeren. En met de weg naar het kantoor toe door bijvoorbeeld gebruik te maken van signing.

Daarna maakt de klant kennis met de receptiedienstverlening, wordt hij/zij geconfronteerd met de beveiligingsmedewerker of genomen beveiligingsmaatregelen, zien ze hoe schoon het pand is, hoe de kwaliteit van koffie en overige faciliteiten in de ontvangstruimte is en hoe het meubilair, kunst en planten er uit zien in het kantoor. Kortom een heel scala aan facilitaire diensten passeert de revue. Uw ultieme doel is natuurlijk de centrale boodschap, en één overeenkomstige beleving van de facilitaire diensten en producten in uw werkomgeving, om zo tot een sterk imago te komen.

Als er gebruik wordt gemaakt van een integrale inrichting van facilitaire diensten leidt dit tot een grote kostenreductie. Daarbij neemt de kwaliteit alleen maar toe. Een win-win situatie waarin vaak in een verkokerde uitbesteding de receptie- en beveiligingsleverancier tijd beschikbaar moeten maken voor de aansturing van het team en het account- en relatiemanagement. Datzelfde geldt voor de schoonmaakleverancier en de cateringpartij. Administraties worden apart gevoerd, net zoals de facturatie, de rapportage en het contractmanagement. Zo leidt een dergelijke constructie aan de opdrachtgeverszijde vanzelfsprekend ook tot grotere tijdsinspanning.

 

Schoonmaak binnen uw organisatie

Uit onderzoek is gebleken dat een schone werkomgeving een positief effect heeft op de productiviteit, de effectiviteit en het werkplezier van medewerkers in uw organisatie. Het Eigenlijk is het ook niet meer dan normaal dat werken in een schone omgeving een basisrecht zou moeten zijn van iedere medewerker binnen een organisatie.

De afgelopen jaren zijn veel schoonmaakbedrijven negatief in het nieuws gekomen, en ook in de markt zelf is vaak zichtbaar. Veel schoonmaakbedrijven proberen over de rug van opdrachtgevers de winstresultaten op te poetsen. Vaak betekent dit dat er slechte kwaliteit wordt geleverd tegen een veel te hoog bedrag, waarbij het niet leveren van contractueel overeengekomen ureninzet van schoonmaakdiensten en management van het gecontracteerde schoonmaakbedrijf eerder regel dan uitzondering lijkt. Ook blijkt dan vaak nog dat schoonmaakmedewerkers zelf vaak ook niet gelukkig met hun werksituatie.

Het is voor u als ondernemer dus belangrijk dat een schoonmaakbedrijf volledige openheid en eerlijkheid over de uren die worden geleverd, de management fee berekend wordt. Daarbij is het slim om de verbetering in de technische kwaliteit van de schoonmaakdiensten en de algehele medewerkerstevredenheid te meten

Daarbij wil je natuurlijk dat de medewerkers het door u ingehuurde schoonmaakbedrijf kunnen rekenen op respect, aandacht en een gelijkwaardige behandeling. Ook moet er een realistische werkdruk, een goede beloning en een arbeidscontract zijn voor deze schoonmakers. Zorg er voor dat je hier een oogje bij in het zeil houdt, veel schoonmaakbedrijven nemen het niet zo nauw en gaan voor de volle winst.

Vaak zijn schoonmaakbedrijven werkzaam buiten kantooruren en zijn de diensten op een standaard programma ingeregeld. Echter, bij dagschoonmaak komt onze schoonmaker op gezette tijden bij uw medewerker aan het bureau. Dit stelt uw medewerker in staat om zelf de frequentie en persoonlijke wensen met de schoonmaker af te stemmen voor wat betreft de eigen werkplek, daarbij is het wederom een contactmoment tussen uw eigen medewerkers en facilitaire medewerkers. Een goede samenwerking is dus weer van grote belang.

Het biedt daarbij kansen voor de schoonmaker die overdag aanwezig is, de medewerker leert deze de gezichten, werkwijze en gedragingen van de verschillende afdelingen en mensen binnen uw kantoor kennen. Op die manier kan de schoonmaker precies afstemmen op wat passend is bij de betreffende afdelingen, en ontstaan er goede relaties die een samenwerking alleen maar prettiger maken.

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw kantoor geheel buiten kantoortijden schoongemaakt wordt, het is dan niet ongebruikelijk om vier of vijf schoonmakers tegelijkertijd, gedurende twee uur in te zetten op uw locatie. Per week zijn dat veel verschillende gezichten en de doorstroom in dergelijke teams is vaak groot.

Veel schoonmakers die op deze manier werken houden veelal meerdere banen aan om tot een volledig inkomen te komen. Dagschoonmaak gedurende zes of acht uur per dag halveert veelal het team schoonmakers dat bij u op locatie de schoonmaakdiensten uitvoert.

De schoonmakers van het schoonmaakbedrijf raken bovendien meer betrokken bij uw kantoor, bouwen meer kennis en ervaring op en, omdat men minder of geen aanvullende banen nodig heeft om tot een volledig inkomen te komen, zien wij een toename van geluk, plezier en rust in het leven van veel schoonmakers. Wederom een win-win situatie.
Maar, ondanks dit zal een deel van de schoonmaakdiensten altijd plaats blijven vinden buiten kantoortijden. Je kunt je voorstellen, een open kantoortuin stofzuigen tijdens kantooruren, dat gaat niet werken.

 

x Gedeeld