Bent u ook klaar met tijd verspillen aan eindeloos

vergelijken tussen operational lease aanbieders?

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

Bent u ook zo klaar

met tijdverspillen

aan eindeloos

vergelijken tussen

operational lease aanbieders?

Operational lease, waar moet ik nu op letten als ondernemer?

Vandaar dat we het u gemakkelijk willen maken. Dit is de MEGA kennisbank over telefonie, vooral gericht op MKB & ZZP.

Operational Lease en ondernemers

Wanneer een ondernemer een investering wil doen, maar zelf niet de benodigde liquide middelen heeft, of juist wel heeft, maar deze niet voor investering wil inzetten, moet hij rondkijken of hij kan lenen.

De meest simpele en voor de hand liggende manier hiervoor is dan vaak, aankloppen bij een bank om te zien of hij daar een lening kan afsluiten. Een bank daarentegen kijkt naar wat de ondernemer kan missen betreffende de aflossing.

Daarnaast verlangt een bank een onderpand. Afhankelijk van de hoogte van de lening kan dit activa zijn, maar ook een geheel pand of zelf de privé woning van de ondernemer. Bij de aflossing betaald de ondernemer ook nog eens veel rente, zodat een banklening best duur kan zijn voor een ondernemer. Maar er zijn meerdere opties voor de ondernemer.

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.) Je kunt hier ook gemakkelijk je private lease, occasion lease, financial lease, bedrijfswagen of brandstofpas vergelijken of aanvragen

↬ 

 

Leasing

Een andere en waarschijnlijk veel slimmere optie om naar te kijken is leasing. Er zijn diverse vormen van leasing, dus de ondernemer kan kiezen welke optie hij wil. Maar welke vorm van leasing hij ook kiest, het grote voordeel is dat ook met leasing hij de investering niet zelf hoeft te doen.

Bij leasing wordt de geldverstrekker de lessor genoemd en de geldafnemer de lessee. Bij elke vorm van leasing zal de lessor het te leasen object aanschaffen en dan hangt het van de vorm van leasing af, of een dergelijk object onder de verantwoording van de lessor of de lessee valt.

In tegenstelling tot een banklening, zal het aflossingstermijn bij leasing afhangen van de economische levensduur van het object. Mocht het object dus een erg lange economische levensduur hebben, zal ook de looptijd van het leasecontract langer kunnen zijn.

Hiermee betaald een ondernemer relatief minder dan bij een banklening en zijn de maandelijkse aflossingen ook veel beter afgestemd op het object zelf.

Daarnaast is het natuurlijk ook zo, dat de lessor vaak kennis en verstand heeft van het object en veel beter het arbeidsproces rondom het object kan begrijpen. Dit maakt dat de afstand tussen lessor en lessee anders is dan een louter financiële relatie, zoals tussen ondernemer en bank.

Operational lease

Operational lease is een vorm van leasing, waarbij de lessor zowel de juridische als de economische eigenaar van het verkregen object is. Wil je als ondernemer geen enkel risico lopen op bijvoorbeeld enorme restwaardedaling dan is operational leasing een hele goede optie. De lessor schaft het te leasen object aan, betaald ook de onderhoud en de verzekeringen en de lessee krijgt het alleen maar in bruikleen.

De kosten die de lessor maakt, brengt hij als een soort van huur meestal maandelijks in rekening bij de lessee. Voor de lessee betekend operational leasing vooral eenvoudig gebruiksgemak, met geen enkel vorm van risico. Wel komt het vaak voor dat de lessor de lessee het recht geeft om na afloop van het leasecontract, het object te kopen.

De prijs van dit object wordt dan vaak vooraf afgesproken en in het leasecontract vastgelegd. Er wordt wel verondersteld dat het object na afloop van het leasecontract nog de normale marktwaarde heeft behouden. De lessee heeft overigens het recht en niet de plicht om het object te kopen. Wel is het interessant voor de lessee.

Hij heeft de hele contractperiode gebruik gemaakt van het object, dus hij kent het en weet ook hoe deze onderhouden is. Daarnaast is het een kans om het object in eigendom te verkrijgen voor alleen de marktwaarde.

Full operational leasing

Een vorm van operational leasing is de full operational leasing. De naam zegt het eigenlijk al. De lessor biedt de lessee een compleet contract met alles erop en eraan. Het is tevens het meest uitgebreide leaseconcept in zijn soort. Stel dat een ondernemer een auto gaat leasen, dan is het bij operational leasing gebruikelijk dat de lessor ook de onderhoudskosten voor rekening neemt.

Brandstofkosten komt heel gebruikelijk voor rekening van de lessee. Bij full operational leasing, kunnen beide partijen overeenkomen om een compleet pakket aan bijkomende kosten onder het leasecontract te laten vallen.

Dit kunnen dan onder andere zijn: onderhoudskosten, rente en afschrijvingen, schade- en reparatiekosten, de verzekeringspremies, motorrijtuigenbelastingen, brandstoffen en pechhulp. Dit maakt uiteraard het maandelijkse bedrag voor de lessee wel hoger, maar daar tegenover staat dat lessee helemaal nergens geen omkijken meer naar heeft.

Hij kan onbezorgd gebruik maken van het object, is er niet eindverantwoordelijk voor en hoeft alleen maar voor maandelijkse betaling te zorgen. De optie om het object tegen een bepaald bedrag over te kopen na einde contract, bestaat bij full operational leasing dan weer vaak niet. 

De keuze operational of financial lease

De keuze voor een bepaalde vorm van lease ligt bij de ondernemer en kan allerlei redenen hebben om juist voor één bepaalde vorm te kiezen. Vaststaand feit en voordeel is dat er niet direct geïnvesteerd hoeft te worden in het object, zodat de ondernemer zijn liquide middelen vrij kan houden.

Als het de wens van de ondernemer is om wel economisch eigenaar van het object te worden, dan moet hij kiezen voor financial lease. Het object mag hij dan wegzetten op zijn balans onder activa en hij mag daarover jaarlijkse gaan afschrijven.

Deze afschrijvingen kan hij van zijn maandelijks resultaat afschrijven. Ook het onderhoud komt dan voor rekening van de ondernemer. Bij financial lease gebruikt de ondernemer de lessor eigenlijk alleen om het object te financieren. Het is een vorm die meer op een lening lijkt, dan bijvoorbeeld met operational lening.

Als de ondernemer van gemak houdt, niet perse geïnteresseerd is om het object na afloop alsnog in bezit verkrijgen, dan is operational leasing de ideale vorm voor hem.

Hoewel bij operational lease het object niet op de balans verschijnt, dienen wel alle kosten met betrekking tot het object in de resultatenrekening te komen. Als het object bijvoorbeeld een auto is, dan komen de maandelijkse leasetermijnen, eventueel onderscheiden naar lease, onderhoud en brandstoffen in het resultaat terecht onder autokosten. 

De keuze is dus echt naar de wens van de ondernemer. Gaat deze vooral voor alleen financiering, dan is financial lease prima. Houdt de ondernemer vooral van het gebruiksgemak van het object zonder risico’s, dan moet hij voor operational leasing gaan.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Operational Lease vergelijken
Author Rating
41star1star1star1stargray
x Gedeeld