Een quickscan maakt uw organisatie gemakkelijk en effectief winstgevender

 U zit nergens aan vast, volledig vrijblijvend.

U betaalt eenmalig €14,95 administratiekosten aan de partner als u op de besparing ingaat.

Wij onderzoeken al de beste   opties echt gratis.

Gemakkelijk, snel en

effectief uw organisatie

winstgevender maken?

De Quickscan, wat kan ik daar nu mee als ondernemer?

Vandaar dat we het u gemakkelijk willen maken. Dit is de MEGA kennisbank over de quickscan, vooral gericht op MKB & ZZP.

Maak je organisatie gemakkelijk en snel effectief

De vragen die iedere ondernemer, bestuurder of directeur zich wel eens gaat stellen. Hoe ga ik mijn lange termijn doelstellingen behalen? En hoe kan ik mijn organisatie eindelijk weer eens laten groeien? Lastige onderwerpen waar je echt hoofdpijn van kunt krijgen, maar de oplossing is binnen handbereik door een simpele quickscan uit te laten voeren.

De quickscan geeft u alternatieve strategieen, geeft inzicht in uw business model, en analyseert een organisatie van onder tot boven. De quickscan zorgt er voor dat uw organisatie een optimale match tussen business model en strategie vormt. De scan kan er tevens voor zorgen u als ondernemer de juiste focus terugvind door middel van een to the point actieplan.

Los het simpel en eenvoudig gratis op

Zo krijgt u overzicht en kunt u gemakkelijk research doen. Of wat misschien nog makkelijker is: vul hier uw gegevens in en ons onderzoeksteam legt uw wens gratis voor aan ons partnernetwerk. U ontvangt de beste prijs/kwaliteit oplossing zonder enige tijdsinvestering!. (Toch raad ik je aan deze pagina eens door te spitten, zo weet je zeker dat je snel de beste keuze gemaakt hebt.) Nog meer bedrijf & personeelskosten vergelijken? Je kunt hier ook gemakkelijk je personeelskosten, bedrijfshulpverlening en de arbodienstverlening laten checken en vergelijken.

↬ Quickscan

 

Maar die quickscan, wat is dat precies en helpt het mijn organisatie echt verder?

Het lijkt misschien moeilijk, u wil uw onderneming of afdeling beter laten presteren en uw medewerkers daarbij direct inzichten geven over hoe deze ontwikkeling mogeijk is. De quickscan geeft u inzicht in dit soort vraagstukken, het is belangrijk om te beseffen dat bij de quickscan methode de mens centraal staat. 

Het idee hier achter is dat het gedrag van de mens het proces bepaalt. Het gedrag van de mens bepaalt het proces. Datzelfde gedrag wordt gestuurd door aannames, gedachten en gevoelens. De quickscan verschaft een diepgaand inzicht in het te ontwikkelen potentieel in uw organisatie. 

quickscan

Helder en objectief inzicht in verbeterpotentieel

De quickscan geeft u dus een helder en objectief inzicht in alle verbetermogelijkheden binnen uw bedrijf. U kunt zich als directeur-eigenaar, manager of leidinggevende in een MKB bedrijf voorstellen wat voor impact deze inzichten kunnen hebben op de gehele bedrijfsvoering.

U weet namelijk dat groei en concurrentiepositie direct samen hangen, door direct in te spelen op het verbeterpotentieel van uw organisatie kunt u grote stappen maken in korte tijd.

Hoe verloopt het proces van een quickscan dan?

Veel bedrijven die quickscans uitvoeren hebben een identieke werkwijze. Er wordt vaak eerst een gesprek ingepland om de historie, huidige situatie, marktomstandigheden en toekomstplannen in kaart te brengen. Daarbij wordt elke steen ondersteboven gehaald, want u levert businessplannen, jaarcijfers en interne administratieve gegevens aan.

Vervolgens wordt er deze informatie geanalyseerd en wordt er een diagnose opgesteld in een rapportage. Na dat deze bevindingen samen zijn doorgesproken wordt er een actieplan opgesteld waar de organisatie direct mee aan de gang kan. Maar toch zijn er een aantal zaken eerst vastgesteld moeten worden om tot een goede quickscan te komen:

 

quickscan bedrijf

Het uitgangspunt

Het uitgangspunt van de quick scan is een zo breed mogelijke en neutrale inzage in markt en organisatie. Met neutraal wordt bedoeld dat je het marketingprobleem zonder tunnelvisie benadert.

Het is een valkuil om te zeggen dat factor x verantwoordelijk is voor het marketingprobleem, waardoor je zaken niet meer helder analyseert voor minder zichtbare symptomen.

 

Het probleem ligt vaak dieper

Vaak is het zo dat de oorzaak van een probleem dieper ligt dan je in eerste instantie denkt. Je weet namelijk niet exact hoe andere afdelingen over elkaar denken binnen een organisatie. Een quickscan is een breed georiënteerde en oppervlakkige scan.

Je “scant” de verschillende aspecten van de markt en organisatie voordat je inzoomt en de diepte ingaat tijdens de markt en organisatie analyse.

De quickscan is een scan in de volle breedte, wat volgt is een meer inhoudelijke analyse op slechts een beperkt onderzoeksgebied. Het woord quick scan geeft ook al aan dat het een oppervlakkige en efficiënte scan betreft.

Verbeterpotentieel

Verkoop is de draaiende moter van iedere onderneming en is bovendien van vitaal belang voor het succes van een organisatie. Zonder verkoop is er geen omzet en zonder omzet geen bedrijf. Het is dus van groot belang dat de belangrijke plaats die verkoop in een organisatie inneemt volledig goed functioneert om de meest optimale prestaties te leveren.

Elke commercieel manager of verkoopdirecteur moet daarom eens zijn verkooporganisatie onder de loep leggen en regelmatig kritisch beoordelen op de gerealiseerde productiviteit en efficiëntie en dient daarbij na te gaan of de huidige verkooporganisatie nog effectief is, of het verkoopproces goed functioneert en of er mogelijk verbeteracties mogelijk of nodig zijn.

Kijk of de organisatie goed inspeelt om ontwikkelingen

Bekeken dient te worden of de huidige verkooporganisatie wel voldoende inspeelt op de voor de onderneming belangrijke omgevingsontwikkelingen. Door de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie kunnen verkopers beter inspelen op de wensen van hun klanten simpelweg omdat zij over meer kennis beschikken dan voorheen.

Om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk deze nieuwe kennis benutten moeten echter eerst wel de juiste voorwaarden gecreëerd worden zoals goede beschikbaarheid van de informatie door systemen en het begeleiden van de medewerkers hoe zij met deze kennis en systemen moeten omgaan.

Een ander voorbeeld van het veranderen van de verkoopfunctie door de omgeving is dat het huidige niveau van de verkopers niet meer voldoende kan blijken om tegemoet te komen aan de verhoogde eisen en professionaliteit van de klant. Aanpassen van het niveau van de verkoop door middel van training, het invoeren van account management of nieuwe verkoopteams kan dan nodig zijn.

Ook factoren uit de interne omgeving van het bedrijf kunnen invloed hebben op het functioneren van de verkooporganisatie. Een illustratie hiervan is een kostenreductieprogramma dat is uitgevoerd op afdelingen die onderdeel uit maken van het verkoopproces maar waarbij geen rekening is gehouden met de effecten op de verkoopafdeling zelf. Zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat haar administratieafdeling in mankracht reduceert waardoor de vaak duurdere verkoopmedewerkers veel meer tijd aan administratie moeten besteden en de tijd voor klanten hierdoor vermindert.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Quickscan vergelijken
Author Rating
41star1star1star1stargray
x Gedeeld