Eerlijke concurrentie door het mededingingsrecht

Eerlijke concurrentie door het mededingingsrecht

maart 1, 2019 Uit Door admin

 

Heb jij een eigen bedrijf en bevind jij je op een erg actieve markt dan is het wel zo fijn als de concurrentie eerlijk te werk gaat. Daarnaast is het als consument natuurlijk ook fijn dat je weet dat producten van een goede kwaliteit zijn zonder dat je hiervoor te veel betaalt. Voor al deze zaken is het mededingingsrecht in het leven geroepen.

Mededingingsrecht

Als ondernemer hoor je uiteraard op de hoogte te zijn van het mededingingsrecht. Je doet er dan ook alles aan om de mededingingsregels zelf niet te overtreden. Echter, het mededingingsrecht is zo omvangrijk dat het bijna onmogelijk is om alle regels uit het hoofd te kennen. Misschien overtreedt u zelf wel regels waarvan u het bestaan niet kent of kunt u concurrenten betrappen op het overtreden van het mededingingsrecht.

Wat valt onder het mededingingsrecht?

Het mededingingsrecht omvat alle regelgeving omtrent eerlijke concurrentie tussen ondernemingen. De Autoriteit Consument & Markt (CAM) hout toezicht op de naleving van het mededingingsrecht en het EU-verdrag. Onder het mededingingsrecht vallen onder andere de volgende zaken:

  • Kartelvorming

Er is sprake van kartelvorming wanneer meerdere bedrijven overeenkomsten sluiten om onderlinge concurrentie tot een minimum te beperken. Dit kunnen bijvoorbeeld prijsafspraken zijn van een product of dienst.

  • Misbruik van economische machtspositie

Een bedrijf met een groot aandeel in de markt kan misbruik maken van de verkregen machtspositie. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld de prijzen sterk te verlagen om zo concurrenten en nieuwkomers op de markt uit te schakelen. Zo beïnvloeden zij de markt tot zij slechts één van de weinige aanbieders zijn.

  • Fusies

Wanneer twee bedrijven met een aanzienlijk marktaandeel gaan fuseren, kan er een monopolie (markt met slechts één aanbieder) ontstaan. Zelfs als het gecombineerde marktaandeel geen 100% is, kan de fusie nog zo groot zijn dat de mededinging beïnvloed kan worden. Bij een fusie komt ook het ondernemingsrecht kijken.

Overtreding van het mededingingsrecht

Overtreding van het mededingingsrecht kan aldus debesteadvocaat.nl serieuze gevolgen hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld hoge geldboetes uitgedeeld worden. Zorg er dan ook voor dat u altijd op de hoogte bent van het mededingingsrecht wanneer u een ingrijpende beslissing maakt die gevolgen kan hebben voor de concurrentie.

Een boete voorkomen of concurrent aanpakken?

Wil jij zeker weten dat jij het mededingingsrecht niet overtreedt of heb jij schade geleden door een concurrent die de regels overtreden heeft? Neem dan contact op met een deskundige advocaat mededingingsrecht. Deze kan jou op overtredingen van de concurrentie wijzen en zorgt ervoor dat jij binnen de grenzen van het mededingingsrecht blijft.